Медицински речник

аденом

На английски език: adenoma

Доброкачествен епителен тумор, при който туморните клетки образуват жлези или жлезистоподобни структури. Обикновено е добре отделен от околните тъкани, със склонност да ги притиска, а не да ги инфилтрира.

Източници Актуализирано на: 29 March 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.00718 seconds