Медицински речник

аеробен

На английски език: aerobic

1. Живеещ, активен или случващ се само в присъствието на кислород, напр. аеробно дишане, аеробни микроорганизми.

2. Свързан с или предизвикан от аероби.

Източници Актуализирано на: 28 February 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.00950 seconds