Медицински речник

аероби

На английски език: aerobes

Организми (напр. бактерии), които могат да живеят и да се развиват в присъствието на кислород.

Източници Актуализирано на: 28 February 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.30895 seconds