Медицински речник

агамаглобулинемия

На английски език: agammaglobulinemia

Имунодефицитно състояние характеризиращо се с липса или много ниски нива на всички класове гама-глобулин в кръвта.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.33157 seconds