Медицински речник

агнозия

На английски език: agnosia

Невъзможност за разпознаване, разбиране и интерпретиране на сензорни стимули при липса на увреждане на сензорните органи. Дължи се на увреждане на главния мозък. Може да бъде слухова, зрителна, олфакторна, тактилна или вкусова.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.31363 seconds