Медицински речник

амфорично дишане

На английски език: amphoric breathing

Синоними:

  • амфорофония (amphorophony)

Бронхиално дишане с известен музикален оттенък. Чува се върху по-големи каверни.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.36853 seconds