Медицински речник

амимия

На английски език: amimia

Липса или намаляване на изразителността на лицевата мускулатура, при заболявания на таламуса и екстрапирамидиата система (паркинсонизъм) и др.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02240 seconds