Медицински речник

апраксия

На английски език: apraxia

Невъзможност за извършване на целенасочени движения. Крайниците, особе­но ръцете, могат да извършват отделни движения, но не и с по-сложна цел, като обличане, действие с уреди и др.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28503 seconds