Медицински речник

апрозексия

На английски език: aprosexia

Липса на активно внимание, невъзможност за съсредоточаване вниманието.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28684 seconds