Медицински речник

базален

На английски език: basal

Синоними:

  • базиларен (basilar)

Разположен в основата, отнасящ се до основата.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.00536 seconds