Медицински речник

бактериемия

На английски език: bacteremia

Наличие на бак­терии в циркулиращата кръв. Установява се чрез хемокултура.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02165 seconds