Медицински речник

цекум

На английски език: cecum

Синоними:

  • сляпо черво (blind gut)

Началната част на дебелото черво. Представлява сляпо завършваща торба, към която е придаден апендикса. Разполага в дясната хълбочна яма. Започва от илео-цекалната клапа.

Източници Актуализирано на: 04 February 2010

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.32398 seconds