Медицински речник

хроничен

На английски език: chronic

Отнасящ се до заболяване, което продължава дълго време. Заболяването се приема за хронично, ако е с продължителност 3 месеца или повече.

Източници Актуализирано на: 04 November 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.33170 seconds