Медицински речник

дизартрия

На английски език: dysarthria

Затруднен говор - нарушава се произнасянето на звуко­вете. Дължи се на огнищни увреди на централната или на периферната нервна система. Нарушена е инервацията на мускулите, участващи в артикулацията.

Източници Актуализирано на: 02 February 2010

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.31740 seconds