Медицински речник

диенцефалон

На английски език: diencephhalon

Синоними:

  • Междинен мозък

Разполага се между базалните части на крайномозъчните полукълба (дълбоко във вътрешността на главния мозък). Състои се от таламов мозък (таламус, метаталамус и епиталамус) и хипоталамус.

Източници Актуализирано на: 03 February 2010

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.27922 seconds