Медицински речник

диенцефалон

На английски език: diencephhalon

Синоними:

  • Междинен мозък

Разполага се между базалните части на крайномозъчните полукълба (дълбоко във вътрешността на главния мозък). Състои се от таламов мозък (таламус, метаталамус и епиталамус) и хипоталамус.

Източници Актуализирано на: 04 February 2010

Медицински речник - източници

Индекс на телеснaта маса

см
кг.
год.
Page generation time: 0.03610 seconds