Медицински речник

доброкачествен тумор

На английски език: benign tumor

Характеризира се с бавен растеж, добре диференцирани клетки, добре отграничен от околната тъкан чрез капсула, не метастазира.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.30557 seconds