Медицински речник

гласов фремитус

На английски език: vocal fremitus

Вибрации, които се усещат при поставяне на ръка върху гръдния кош на пациента, докато той говори.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.09772 seconds