Медицински речник

холецистотомия

На английски език: cholecystotomy

Инцизия (разрез) на жлъчния мехур, например при оперативно отваряне на жлъчния мехур за отстраняване на конкременти.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28165 seconds