Медицински речник

хондродистрофия

На английски език: chondrodystrophy

Синоними:

  • хондродисплазия (chondrodysplasia)

Наследствено, вродено заболяване с нарушение в развитието на първичния хрущял на дългите кости, особено в областта на епифизите, което води до спиране на растежа на дългите кости и нанизъм с непропорционално къси крайници, като главата и торса са обикновено нормално развити, при нормален интелект. Унаследява се автозомно рецесивно.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02167 seconds