Медицински речник

инфекциозна мононуклеоза

На английски език: infectious mononucleosis

Синоними:

  • жлезна треска (glandular fever)

Остро фебрилно заболяване при деца и подрастващи, което се причинява от вируса на Епщайн-Бар (Epstein-Barr). Протича с повишена температура (понякога много висока), ангина, увеличени лимфни възли и слезка и обрив по тялото.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.40739 seconds