Медицински речник

миелоцит

На английски език: myelocyte

Незрял гранулоцит - клетка в костния мозък, която е предшественик на метамиелоцитите и гранулоцитите. В периферната кръв се откриват миелоцити при заболя­вания на костния мозък, напр. при хронична миелогенна левкемия.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.31408 seconds