Медицински речник

микроаерофил

На английски език: microaerophil

Аеробна бактерия, която се нуждае от кислород, но в концентрация по-ниска от тази в атмосферния въздух.

Източници Актуализирано на: 01 March 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28700 seconds