Медицински речник

миоклония

На английски език: myoclonia

Бързи клонични свивания на отделни мускули или мускулна групи, главно на крайниците.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Медицински речник А-Я

Page generation time: 0.27120 seconds