Медицински речник

миометриум

На английски език: myometrium

Мускулният слой на стената на матката. Представлява масивен пласт от гладкомускулни снопчета, разположени в различна посока и разпределени в три слоя: външен (състои се от циркулярни и надлъжни мускулни влакна), среден (от циркулярни мускулни влакна) и вътрешен (от надлъжни мускулни влакна).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.30052 seconds