Медицински речник

нистагъм

На английски език: nystagmus

Състояние, при което очите извършват бързи, спонтанни, ритмични движения (хоризонтални, рядко вертикални, ротаторни), които не могат да се овладеят волево. Различават се: махаловиден нистагъм - двете фази на движение (отиване и връщане) са еднакво бързи, и пружиновиден, при който едната фаза е по-бърза.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.27688 seconds