Медицински речник

нодозен периартериит

На английски език: periarteritis nodosa

Синоними:

  • възлест полиартериит,
  • полиартеритис нодоза (polyarteritis nodosa)

Заболяване с неизвестна етиология, характеризира се с възпаление на малките и средни артерии на кожата, мускулите, ставите, вътрешните органи. Протича с фебрилитет, отпадналост, мускулни болки, възловидни изменения по хода на артериите, кожни прояви (пурпура, улцерации, livedo reticularis), гломерулонефрит, периферна невропатия и др. По-често боледуват мъже в млада и средна възраст.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Медицински речник А-Я

Page generation time: 0.32973 seconds