Медицински речник

полицитемия

На английски език: polycythemia

Синоними:

  • еритроцитемия (erythrocythemia),
  • еритроцитоза (erythrocytosis),
  • полиглобулия (polyglobulia),
  • хиперглобулия (hyperglobulia)

Състояние на абнормно увеличение на броя на еритроцити в кръвта, напр. при полицитемия вера, вродени сърдечни пороци, хронична обструктивна белодробна болест и др.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.10535 seconds