Медицински речник

полицитемия вера

На английски език: polycythemia vera

Синоними:

  • еритремия (erythremia)

Хронично миелопролиферативно заболяване. Налице е неконтролируема, клонална пролиферация на клетки от еритробластната редица. Характеризира се с повишен обем на кръвта, повишен хемоглобин, хематокрит, еритроцити и др.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.27465 seconds