Медицински речник

реанимация

На английски език: resuscitation

Възвръщане към живот, съживяване - съвкупност от специфични мероприятия за поддържане на някои от основните жизнени функции или за корекция на техните остри нарушения. Различават се дихателна, циркулаторна, комплексна реанимация.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.31511 seconds