Медицински речник

регенерация

На английски език: regeneration

Процес, при който увредените и загинали клетки и тъкани, се заместват от нови клетки и тъкани.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28231 seconds