Медицински речник

ремитентен

На английски език: remittent

Временно затихващ, характеризиращ се с периоди на отслабване и усилване на симптомите на болестта, напр. ремитиращо трескаво състояние - febris remittens.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.30069 seconds