Медицински речник

ретикулоцит

На английски език: reticulocyte

Незрял еритроцит, който в периферната кръв завършва своето развитие и се превръща в еритроцит. Референтните стойности са 4-14 ‰.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02280 seconds