Медицински речник

ретинопатия

На английски език: retinopathy

Общ термин за заболявания на ретината, напр. диабетна ретинопатия, централна серозна ретинопатия и др.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.35087 seconds