Медицински речник

слухова немота

На английски език: deaf-mutism

Синоними:

  • глухонемота

Невъзможност за говорене (афазия) поради глухота.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02354 seconds