Медицински речник

слухова агнозия

На английски език: auditory agnosia

Неспособност за разпознаване на звуци, думи или музика. Дължи се на лезия на слуховата кора на темпоралния лоб.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.34064 seconds