Медицински речник

вентрикулография

На английски език: ventriculography

Рентгенография на сърдечните кухини след впръскване на контрастно вещество в тях.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02232 seconds