Медицински речник

верзио

На английски език: version

Синоними:

  • верзия

Завър­тане на плода в матката с цел да се коригира неблагоприятно положение на плода (напр. седалищно предлежание) в благоприятно главично предлежание. Различават се: външна верзия, класическа комбинирана верзия, комбинирана двупръстна верзия.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02182 seconds