ATC индекс

ATC класификация

Анатомо терапевтично химичната класификация (ATC) е метод за класификация на лекарствата, разработен от Световната Здравна Организация (СЗО). Според тази система лекарствата се обособяват в групи, в зависимост от тяхната терапевтична и химична характеристика и/или човешкия орган или система, върху която те оказват въздействие.

Съществуват 5 йерархични нива.

 • Първото ниво се състои от една буква и обозначава главната анатомична група. Тези групи са 14 на брой.
 • Второто ниво указва главната терапевтичната група и се състои от две цифри.
  Пример: А10 - Лекарства за лечение на диабет.
 • Третото ниво обозначава терапевтична/фармацевтична подгрупа и се изписва с една буква.
  Пример: А10A - Инсулини и аналози
 • Четвъртото ниво индикира химична/терапевтична/фармацевтична подргрупа и се състои от една буква.
  Пример: А11АF - Инсулини и аналози за инхалаторно приложение
 • Петото ниво показва химичната субстанция и се състои от двe цифри.
  Пример: А11АF01 - Инсулин (човешки)
Page generation time: 0.10694 seconds