Medicine.bg

Партньори

Централна медицинска библиотека

Централна медицинска библиотека (ЦМБ) е основана през 1918 г. Днес тя е самостоятелна институция в структурата на Медицинския университет – София и изпълнява своята основна мисия за библиотечно и информационно обезпечаване на учебния, преподавателския и научно-изследователския процес.

Официална страница

Page generation time: 0.10523 seconds