Справочник

д-р Бенжамен Ментешев

Специалност: Детска психиатрия

Първа детска консултативна клиника

Адрес: гр. София, ул."Чавдар Мутафов" 25 Б

Телефон: 0887 550 322

Работно време:
понеделник, четвъртък 13.00-19.00
вторник, петък 9.00-15.00

Виж адреса на картата

Медицински център "Спортмед"

Адрес: гр. София, ул. Лерин №3

Виж адреса на картата

Описание

Услуги

Биография

Образование и професионален опит

Д-р Бенжамен Ментешев завършва медицина в Медицински Университет – София през 1996г., а през 2007г. придобива и специалност по психиатрия. От началото на кариерата си през 1996г. до 2004г. д-р Ментешев работи в Детско-юношеска психиатрична клиника – стационар на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска”. От 2005г. до 2013г. завежда детско-юношеския психиатричен кабинет на Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски” – гр. София.

Завършва специализирани курсове “Особени ситуации в детството”, “Малтретирано дете”, “Аутизъм – клинична диагностика и класификация, научни аспекти и терапевтични принципи”, “Травма в детска възраст”, “Деца жертва на насилие и подкрепа на техните семейства”, „Интердисциплинарен обучителен модул “Шизофрения””, “Диагностика и лечение на хиперкинетично разстройство в детството”, “Когнитивно-поведенческа психотерапия – основни умения при работа с деца”, “Когнитивно-поведенческа терапия при деца с дислексия”, “Терапевтично поведение при работа с деца – схема фокусиран подход”, „Поведенчески подходи при деца с ADHD”, „Обучителен курс за работа с тест на Векслер за интелигентност при деца от 6 до 16 години (HAWIK-R 1983) българска стандартизация”.

Член е на Българската асоциация по детска психиатрия и свързаните с нея професии и е един от основателите на Българското дружество по планинска медицина.

Професионалните интереси на д-р Ментешев са в областта на детската психиатрия, спешната и планинска медицина.

От септември 2013 г. работи като психиатър в МЦ Първа детска консултативна клиника - София.

Индекс на телеснaта маса

см
кг.
год.
Регистрация на лекар

Вие сте лекар?

Създайте подробен профил и представете вашата практика.

Page generation time: 0.11251 seconds