Справочник

Доц Васил Михайлов

Специалност: Хирургия

Има сключен договор с НЗОК

GSM: 0887526103

ВМА

Адрес: гр. София, ул. Св. Георги Софийски 3

Телефон: 02 9225188

Работно време:
Всеки ден от 8.00 до 18.00

Виж адреса на картата

Описание

Доц Васил Михайлов е роден през 1978 година. През 2003 завършва Медицинския Университет в София и кара следдипломен стаж при професор G. Camelot в Chirurgie Vasculaire, Medicine Vasculaire et Chirurgie Generale в Безансон, Франция. В периода 2005 - 2010 придобива специалност „Обща хирургия” и получава сертификати по Жлъчно-Чернодробна и Панкреатична хирургия и по Лапароскопска хирургия. През 2009 специализира трансплантология в Royal Victoria Hospital, McGill University - Монреал, Канада. От 2004 година работи в Клиниката по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология към ВМА - София, като от 2010 е Шеф Екип към Спешния Център.

През 2012-2013 специализира Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, както и чернодробна трансплантация в Англия.

Услуги

Лапароскопска хирургия (безкръвни операции) на:

- жлъчен мехур

- доброкачествени и злокачествени заболявания на дебелото черво

- панкреас

- черен дроб

- хернии

Доброкачествени и злокачествени заболявания на черен дроб

- метазтази от колоректален карцином (рак на дебелото черво)

- рак на черния дроб (хепатоцелуларен карцином)

Доброкачествени и злокачествени заболявания на панкреаса

- карцином (рак) на панкреаса

- хроничен панкреатит

Доброкачествени и злокачествени заболявания на дебелото черво

- рак на дебелото черво

Доброкачествени и злокачествени заболявания на стомаха

- рак на стомаха

- усложнена язвена болест

Ретроперитонеални тумори

Хирургия на щитовидната жлеза

Биография

Списък на публикациите


• СЪАВТОРСТВО В МОНОГРАФИИ И УЧЕБНИЦИ
1. Таков Д, Владов Н, Младенов Н, Кацаров К, Иванов А, Ханджиев С, Рамшева З (редактори) Остър панкреатит – диагностика и лечение. София, изд. Марведа, 2004, 122 страници.

• ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ ПЕРИОДИЧНИ СПИСАНИЯ И НАУЧНИ СБОРНИЦИ
1. Владов Н, Такоров И, Михайлов В, Димитров Д, Копев П. Лечение на стомашния карцином – корелация на стадия и локализацията с обема на оперативната интервенция. сп. Българска хирургия 2004, бр. 1, стр. 19-21.
2. Владов Н, В. Мутафчийски, П. Димов, А. Маринов, И. Такоров, В. Михайлов, П. Копев, Д. Димитров, Л. Дудулов Лечение на колоректалния карцином. сп. Военна медицина 2004, бр.3, стр. 17-19.
3. Владов Н, К. Кацаров, В. Мутафчийски, В. Михайлов, И. Такоров, П. Димов Чернодробни метастази от колоректален карцином – подходи за увеличаване на резектабилността. сп. Съвременна медицина 2004, бр. 3, стр. 15-20.
4. Владов Н., Кацаров К., Михайлов В., Таков Д., Такоров И., Петров Н., Абрашева М., Мутафчииски В. Панкреатични фистули – етиология, видове, профилактика и лечение. сп. Българска хирургия 2004, бр. 2
5. Владов Н., Такоров И., Кацаров К., Мутафчийски В., Михайлов В. Хирургично лечение на хроничния панкреатит. Сборник научни трудове “Доброкачествени и злокачествени заболявания на панкреаса – съвременни достижения.” - Сандански 2004
6. Владов Н, Михайлов В, Мутафчийски В, Такоров И. Пилорна стеноза съчетана с псевдокиста на панкреаса. сп. Военна медицина 2004, бр.3, стр. 1 - 3.
7. Такоров И, Михайлов В, Мутафчийски В, Сергеев С, Димов П, Белев Н, Владов Н. Карцином на жлъчния мехур – диагностика и поведение. сп. Мединфо 2004, бр. 10, стр. 20-24.
8. Владов Н, Такоров И, Кацаров К, Мутафчийски В, Михайлов В, Милчев А. Хирургично лечение на хроничния панкреатит. Медицински преглед – хирургични заболявания 2006, бр. 4, стр. 3 – 10.
9. Владов Н, Михайлов В, Такоров И. Дуоденосъхраняваща резекция на главата на панкреаса. В Д. Дамянов (редактор): Сборник доклади от ХII Национален конгрес по хирургия. Изд. Съюз на учените в България 2006, стр. 352 – 353.
10. Владов Н, Михайлов В, Кацаров К. Панкреатодуоденална резекция при туморна инвазия на портомезентериалната вена Българска хепатогастроентерология 2008, бр. 2, стр. 42‐46.
11. Михайлов В, Василевски И, Димов П, Владов Н. Следоперативни септични усложнения след ендоскопски манипулации. В Д. Дамянов (редактор): Сборник научни доклади от XVI Национална конференция по хирургия – Следоперативни усложнения в хирургията. Изд. Медарт 2008, стр. 586 – 590.
12. Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Одисеева Е, Кацаров К. Чернодробна трансплантация – метод за лечение на чернодробни заболявания в напреднал стадий. Мединфо 2009, бр 11, стр. 26 – 28.
13. Владов Н, Такоров И, Кацаров К, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В. Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение. Хирургия 2009, бр. 6, стр. 8 – 15.
14. Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц. Лапаростомия при пациенти с чернодробна трансплантация. В Д. Дамянов (редактор) Сепсис, лапаростомия. Изд. УМБАЛ – Плевен ЕАД, Издатеалски център МУ – Плевен 2010, стр. 49-53.
15. Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Белоконски Е, Кацаров К, Одесеева Е, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц. Лечение на острия некротичен панкреатит – опитът на ВМА. В Д. Дамянов (редактор) „Остър панкреатит”. Изд. МЕДАРТ - 2010, стр. 146-151.

ПУБЛИКАЦИИ НА РЕЗЮМЕТА ОТ СВЕТОВНИ КОНГРЕСИ В СПИСАНИЯ С IMPACT ФАКТОР

16. Vladov N, Mutafchiiski V, Michaylov V, Takorov I, Odiseeva E. Portal vein resection with insertion of artificial vascular graft. Hepato-Gastroenterology 2005, vol. 52 (suppl. II), p. 282.
17. Vladov N, Mutafchiiski V, Michaylov V, Takorov I, Odiseeva E. Pancreatic cancer – approaches for surgical treatment. Hepato-Gastroenterology 2005, vol. 52 (suppl. II), p. 283.
18. Mihaylova Z, Raynov J, Vladov N, Mihaylov V, Kazarov K, Dunkov Z. Fixed dose-rate gemcitabine with cisplatin in patients with pancreatic adenocarcinoma – single institution experience. Annals of Oncology 2006, 19 (suppl. 6), p. 63.
19. Vladov N, Mihaylov V, Takorov I, Mutafchiiski V, Belev N, Dimov P, Odisseeva E, Katzarov K. Duodenum preserving pancreatic head resection. Hepato‐Gastroenterology 2006, vol. 53 (suppl. I), p. 56.
20. Vladov N, Belev N, Michaylov V, Dimov P, Milchev A, Mutafchiiski V, Penov V. Liver metastasis from GIST – a case report. Hepato-Gastroenterology 2007, vol. 54 (suppl. I), p. 175.
21. Vladov N, Takorov I, Michaylov V, Katzarov K, Belokonski E, Odisseeva E. Laparoscopic distal pancreatectomy for solitary tumors. Hepato-Gastroenterology 2007, vol. 54 (suppl. I), p. 219.
22. Vladov N, Mutafchiiski V, Sergeev S, Mihaylov V. Liver hydatid cysts opened in the biliary tract. Hepato-Gastroenterology 2008, vol. 55 (suppl I), p. 60.
23. Vladov N, Mihaylov V, Katzarov K. Pancreatic cancer – approaches for surgical treatment. Hepato-Gastroenterology 2008, vol. 55 (suppl I), p. 84.
24. Sergeev S, Mihaylov V, Mutafchiiski V, Belokonski E, Takorov I, Vladov V. Laparoscopic treatment of liver hydatid cysts. Hepato-Gastroenterology 2008, vol. 55 (suppl I), p. 355-356.
25. Vladov N, Sergeev S, Belokonski E, Mihaylov V, Takorov I Laparoscopic Roux-en-Y stapled cysto-jejunostomy. Hepato-Gastroenterology 2008, vol. 55 (suppl I), p. 360.
26. Vladov N, Mutafchiiski V, Sergeev S, Mihaylov V., Katzarov K. Pancreatic Cancer – Multidisciplinary Approach for Diagnosis and Aggressive Surgical Treatment. Hepato‐Gastroenterology 2008, vol. 55 (suppl. II), p. 47.
27. Vladov N, Mihaylov V, Belev N, Mutafchiyski, V, Takorov I, Odisseeva E. Resection and reconstruction pf the inferior vena cava for neoplasms. World J Gastrointest Surg 2012 April 27; 4(4): 96-101. doi:10.4240/wjgs.v4.i4.96

• УЧАСТИЯ В НАУЧНИ КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИ В ЧУЖБИНА
28. Vladov N, Mutafchiiski V, Michaylov V, Takorov I, Odiseeva E. Portal vein resection with insertion of artificial vascular graft. 13th Postgraduate Course of IASGO: Current Developments in the Management of Abdominal Malignancies, December 2005, Athens, Greece – oral presentation.
29. Vladov N, Mutafchiiski V, Michaylov V, Takorov I, Odiseeva E. Pancreatic cancer – approaches for surgical treatment. 13th Postgraduate Course of IASGO: Current Developments in the Management of Abdominal Malignancies, December 2005, Athens, Greece – oral presentation.
30. Vladov N, Belev N, Michaylov V, Dimov P, Milchev A, Mutafchiiski V, Penov V. Liver metastasis from GIST – a case report. 17th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, September 2007, Bucharest, Romania – video presentation.
31. Vladov N, Takorov I, Michaylov V, Katzarov K, Belokonski E, Odisseeva E. Laparoscopic distal pancreatectomy for solitary tumors. 17th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, September 2007, Bucharest, Romania – oral presentation.
32. Vladov N, Mutafchiiski V, Sergeev S, Mihaylov V. Liver hydatid cysts opened in the biliary tract. 18th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, October 08 – 11 2008, Istambul, Turkey – oral presentation.
33. Vladov N, Mihaylov V, Katzarov K. Pancreatic cancer – approaches for surgical treatment. 18th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, October 08 – 11 2008, Istambul, Turkey – oral presentation.
34. Sergeev S, Mihaylov V, Mutafchiiski V, Belokonski E, Takorov I, Vladov V. Laparoscopic treatment of liver hydatid cysts. 18th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, October 08 – 11 2008, Istambul, Turkey – oral presentation.
35. Vladov N, Sergeev S, Belokonski E, Mihaylov V, Takorov I Laparoscopic Roux-en-Y stapled cysto-jejunostomy. 18th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, October 08 – 11 2008, Istambul, Turkey – oral presentation.
36. Vladov N, Mutafchiiski V, Sergeev S, Mihaylov V., Katzarov K. Pancreatic Cancer – Multidisciplinary Approach for Diagnosis and Aggressive Surgical Treatment. 16th Postgraduate Course of the IASGO: Diagnostic and Therapeutic Approaches for GI Malignancies: The Present and Future, December 2008, Athens, Greece.
37. Mutafchiiski V, Vladov N, Takorov I, Mihaylov V, Vassilevski I, Dimov P, Belev N, Sergeev S. Anatomic liver resections for liver malignancies. // 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, Athens, Greece, 18-22 June 2006, Book of proceedings, O109, p. 72.
38. Takorov I, Vladov N, Mutafchiiski V, Myhailov V, Sergeev, S., Odiseeva, E. Surgical treatment of chronic pancreatitis. // 11th Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens, Greece, 18-22 June 2006, Book of proceedings, O080, p.58.
39. Vladov N, Takorov, I., Mutafchiiski, V., Mihaylov V, Vasilevski I, Dimov P, Sergeev, S., Katzarov, K., Odiseeva E. Portal vein resection with insertion of artificial vascular graft. // 11 Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens, Greece, 18-22 June 2006.
• УЧАСТИЯ В НАУЧНИ КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ
40. Владов Н, Кацаров К, Михайлов В, Таков Д, Такоров И, Петров Н; Панкреатични фистули – етиология, видове, профилактика и лечение. Дни на списание “Българска Хирургия” 26 март 2004г. София – доклад.
41. Владов Н, Михайлов В, Мутафчийски В, Такоров И, Димов П, Маринов А, Сергеев С; Хирургично лечение на хроничния панкреатит. 2-ри Национален Конгрес на Българската Асоциация на Хирурзи и Гастроентеролози “Доброкачествени и злокачествени заболявания на панкреаса – съвременни достижения.”, 1-3 април 2004г. гр. Сандански– доклад.
42. Владов Н, Белоконски Е, Кацаров К, Такоров И, Мутафчийски В, Михайлов В, Димов П;Ятрогенни лезии на жлъчните пътища при лапароскопска холецистектомия. 3-та Национална Конференция по Миниинвазивна Хирургия, 22-24 април 2004г.Боровец– доклад.
43. Владов Н, Кацаров К, Такоров И, Михайлов В, Мутафчийски В, Димов П., Лапароскопска фенестрация на семпла киста на слезката П; 3-та Национална Конференция по Миниинвазивна Хирургия, 22-24 април 2004г Боровец– постер.
44. Владов Н, Мутафчийски В, Такоров И, Кацаров К, Таков Д, Белев Н, Младенов Н, Одисеева Е, Сергеев С, Желев Е, Иванов А, Димов П, Михайлов В, Василевски И, Сираков И, Симеонова М. Интердисциплинарен подход при усложнена болест на Крон – клиничен случай. XI-та Национална конференция по колопроктология, 6-8 октомври 2005, Варна – постер.
45. Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Одисеева Е, Белев Н, Димов П, Михайлов В. Лява хемихепатектомия с резекция на І-ви сегмент при ІІІ-b холангиокарцином. Първи българо-френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища, 15-17 декември 2005, София – видео презентация.
46. Михайлов В, Владов Н, Димов П, Василевски И, Милчев А. Карцином на панкреаса – хирургични подходи. 16-та Национална тематична конференция на БАХГО, 14 – 15 април 2006, София – презентация.
47. Владов Н, Михайлов В, Такоров И. Дуоденосъхраняваща резекция на главата на панкреаса. ХII Национален конгрес по хирургия с международно участие, 5 – 8 октомври 2006, София – видео презентация.
48. Владов Н, Белев Н, Мутафчийски В, Михайлов В, Одисеева Е. Разширена дясна хемихепатектомия по повод на метастаза от GIST усложнена с хематом. 17-та Национална научна конференция на БАХГО, 27 – 28 април 2007, София – видео презентация.
49. Димов П, Михайлов В, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Белев Н, Василевски И, Милчев А, Владов Н. Постоперативни перитонити. VIII Национална конференция с международно участие „Дни на спешната хирургия”, на тема: Перитонит и инфекция на меките тъкани, 17-19 май 2007, Велинград – презентация.
50. Владов Н, Сергеев С, Такоров И, Михайлов В, Милчев А, Одисеева Е. Лапароскопски чернодробни резекции при метастази от колоректален карцином. Х-та Национална конференция по колопроктология, 4 – 6 октомври 2007, Варна – презентация.
51. Владов Н, Такоров И, Василевски И, Мутафчийски В, Михайлов В, Одисеева Е. Ex situ in vivo резекция на чернодробна метастаза от КРК локализирана в VIII-ми сегмент между vena hepatica dextra и vena cava inferior. Х-та Национална конференция по колопроктология, 4 – 6 октомври 2007, Варна – видео презентация.
52. Мутафчийски В, Сергеев С, Михайлов В, Пенов В, Владов Н. Хирургично лечение на колоректалния карцином. Х-та Национална конференция по колопроктология, 4 – 6 октомври 2007, Варна – презентация.
53. Михайлов В, Такоров И, Белев Н, Мутафчийски В, Василевски И, Владов Н. Резекции на чернодробни лезии с ангажиране на v. cava inferior. Втори българо-френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища, 22 – 24 ноември 2007, София – презентация.
54. Такоров И, Белев Н, Михайлов В, Владов Н. Хирургично лечение на първичния хепатоцелуларен карцином. Втори българо-френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища, 22 – 24 ноември 2007, София – презентация.
55. Милчев А, Василевски И, Белев Н, Михайлов В, Владов Н. Поведение и резултати при следоперативни стриктури на жлъчните пътища. Втори българо-френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища, 22 – 24 ноември 2007, София – презентация.
56. Белев Н, Михайлов В, Мутафчийски В, Такоров И, Владов Н. Мултимодално лечение при чернодробни метастази от колоректален карцином – клиничен случай. Втори българо-френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища, 22 – 24 ноември 2007, София – презентация
57. Владов Н, Мутафчийски В, Сергеев С, Димов П, Такоров И, Василевски И, Михайлов В. Блокови резекции при напреднал карцином на стомаха. 18-та национална научна конференция на БАХГО– Малигнени заболявания на хранопровод и стомах. Интрадисциплинарни диагностични и лечебни алгоритми. 18-19 април 2008, Бояна, България
58. Сергеев С, Такоров И, Мутафчийски В, Димов П, Михайлов В, Владов Н. Хирургично лечение на ахалазията и хиаталните хернии. 18-та национална научна конференция на БАХГО– Малигнени заболявания на хранопровод и стомах. Интрадисциплинарни диагностични и лечебни алгоритми. 18-19 април 2008, Бояна, България.
59. Владов Н, Сергеев С, Такоров И, Мутафчийски В, Михайлов В. Лапароскопска кисто-йеюноанастомоза с трансмезоколична У-бримка. ІVта Национална конференция по миниинвазивна хирургия, 15 – 17 май 2008, Варна – презентация.
60. Сергеев С, Такоров И, Мутафчийски В, Димов П, Михайлов В, Владов Н. Лапароскопско лечение на хиаталните хернии. ІVта Национална конференция по миниинвазивна хирургия, 15 – 17 май 2008, Варна – презентация.
61. Михайлов В, Василевски И, Димов П, Владов Н. Следоперативни септични усложнения след ендоскопски манипулации. XVI Национална конференция по хирургия – Следоперативни усложнения в хирургията. 16 – 19 октомври 2008, Пловдив - презентация.
62. Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц. Лапаростомия при пациенти с чернодробна трансплантация. Национална конференция „Рационални подходи при хирургичната инфекция и лапаростомията”, 15 – 16 април 2010, Плевен – презентация.
63. Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Белоконски Е, Кацаров К, Одесеева Е, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц. Лечение на острия некротичен панкреатит – опитът на ВМА. Национална конференция „Остър панкреатит”, 6-8 май 2010, Търговище – презентация.
64. MIHAYLOV V. DUODENUM PRESERVING PANCREATICA HEAD RESECTION RESECTION. 10TH WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL HEPATO-PANCREATO-BILIARY ASSOCIATION. JULY 1-5, 2012. PARIS, FRANCE
65. Bonney G, Vinuela E, Thompson C, Mihaylov V, Muiesan P, Bramhall S, Perera T, Mergental H, Isaac J, Mirza D. The effect of tumour biology on outcomes following liver resections and transplantation for Hepatocellular Carcinoma. 10th Congress of E-AHPBA. Belgrade, Serbia 2013.
66. Rowe I, Houlihan D, Mihaylov V, Sandilands R, Shah T, Mergental H. Quantifying gains in transplant utility through increasing accuracy of recipient selection in patients with hepatocellular carcinoma. EASL Special Conference: Liver Cancer Management. Istanbul, Turkey June 20-22, 2013.
67. Mihaylov V, Houlihan D, Vinuela E, Gunson B, Shah T, Bramhall S, Isaac J, Perera T, Muiesan P, Mirza D, Mergental H. Liver Transplantation for Hepatocellular carcinoma with marginal grafts: intention to treat outcomes. ESOT, Vienna, Austria. 2013

Индекс на телеснaта маса

см
кг.
год.
Регистрация на лекар

Вие сте лекар?

Създайте подробен профил и представете вашата практика.

Page generation time: 0.11274 seconds