Справочник

"ДКЦ Света Клементина - Варна"

Адрес: град ВАРНА, гр. Варна, бул. "Съборни" 40 и жк. Младост, бул. Република, бл. В, ет. 1

Телефон: 603-802

Виж адреса на картата

Адрес: град ВАРНА, гр. Варна, бул. "Съборни" 40 и жк. Младост, бул. Република, бл. В, ет. 1

Телефон: 603-802

Виж адреса на картата

Управител

ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

Изследвания

 • Пакет клинична лаборатория ВСМДИ
  • Определяне на общи имуноглобулини Ig M
  • Определяне на общи имуноглобулини Ig G
  • Определяне на общи имуноглобулини Ig А
  • Определяне на С3 компонент на комплемента
  • Определяне на С4 компонент на комплемента
  • fT4
  • TSH
  • PSA
  • CA-15-3
  • СА-19-9
  • СА-125
  • Алфа-фетопротеин
  • Бета-хорионгонадотропин
  • Карбамазепин
  • Валпроева киселина
  • Фенитоин
  • Дигоксин
  • Микроалбуминурия
  • Progesteron
  • LH
  • FSH
  • Prolactin
  • Estradiol
  • Testosteron
  • Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза
  • СЕА
 • Пакет рентгенология ВСМДИ
  • Хистеросалпингография
  • Интравенозна холангиография
  • Венозна урография
 • Пакет клинична лаборатория
 • Пакет клинична микробиология
 • Пакет вирусология
 • Пакет образна диагностика
 • Пакет обща и клинична патология
Page generation time: 0.11081 seconds