Медицински речник

ацидоза

На английски език: acidosis

Увеличение на концентрацията на водородни йони в артериалната кръв над нормалното ниво - 40 nmol/L или pH 7.4. Получава се в резултат на натрупване на въглероден двуокис, на кисели продукти на метаболизма или на намаление на концентрацията на алкални съединения в кръвта. В зависимост от механизма на възникване се дели на метаболитна, респираторна и смесена, а според стойностите на pH - на компенсирана и декомпенсирана.

Източници Актуализирано на: 01 March 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02313 seconds