Медицински речник

метаболитна ацидоза

На английски език: metabolic acidosis

Увеличение на концентрацията водородни йони и намаление на концентрацията на бикарбонати в телесните течности в резултат на натрупване на киселини или на повишена загуба на основи от организма, например при диария, бъбречни заболявания и др.

Източници Актуализирано на: 22 February 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.29996 seconds