Медицински речник

Адамс-Стоукс-Моргани, синдром на

На английски език: Morgagni-Adams-Stokes syndrome

Синоними:

  • Адамс-Стоукс, синдром на (Adams-Stokes syndrome),
  • синдром на Адамс-Стоукс,
  • синдром на Адамс-Стоукс-Моргани

Синдром, който се характеризира с бавен или липсващ пулс, вертиго, синкоп, конвулсии и смущения в дишането. Обикновено се получава в резултат на пълен сърдечен AV блок или синдром на болния синус.

Източници Актуализирано на: 23 March 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28678 seconds