Медицински речник

адаптация към светлина

На английски език: light adaptation

Присопсобяване (адаптация) на зрението към увеличена осветеност, при което чувствителността на ретината към светлина се понижава.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.30941 seconds