Медицински речник

адаптация към тъмнина

На английски език: dark adaptation

Присопсобяване (адаптация) на зрението към намалена осветеност, при което чувствителността на ретината към светлина се увеличава.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.30215 seconds