Медицински речник

аметропия

На английски език: ametropia

Рефракционна аномалия. Има неправилно съотношение между пречупващата сила на окото и дължината на предно-задната му ос. Възможни са две състояния: миопия (късогледство) и хиперметропия (далекогледство).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.32752 seconds