Медицински речник

амилаза

На английски език: amylase

Ензим, катализиращ хидролитичното разпадане на гликогена и скорбялата на глгокоза, малтоза и декстрин.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.27543 seconds