Медицински речник

анаплазия

На английски език: anaplasia

Понижаване на клетъчната диференциация и отслабване на връзката между клетките, вследствие на което те се размножават бързо. Анаплазията е характерна за туморния процес, където високо диференцираните клетки на тъканта, от която туморът разраства, търпят дедиференциация, т.е. връщане към по-ниско диференцирани техни форми.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.30277 seconds